Magyar Tudományos Művek Tára

Álláshirdetés

Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ 
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján
pályázatot hirdet

Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ 
MTMT Osztály
Informatikus könyvtáros

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozott idejű 1 év –ig tartó közalkalmazotti jogviszony                

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Budapest, 1051 Budapest, Arany János utca 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ által működtetett Magyar Tudományos Művek Tára bibliográfiai adatbázis adatainak karbantartása, ellenőrzése, felhasználói kapcsolattartás.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                

Pályázati feltételek:

 • Főiskola,
 • vagy egyetemi szintű szakirányú végzettség vagy felsőfokú végzettség és szakirányú képesítés;
 • széleskörű számítástechnikai ismeretek;
 • alapfokú angol nyelvismeret;
 • magyar állampolgárságú, vagy a külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy;
 • cselekvőképesség, büntetlen előélet.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Hasonló területen és/vagy könyvtárszakmai területen szerzett tapasztalat;

Elvárt kompetenciák:

 • Precizitás, monotonitástűrés,
 • felhasználó-orientált szemléletmód,
 • jó problémamgeoldó képesség, kreativitás, pozitív hozzáállás a feladatokhoz,
 • önálló munkavégzés képessége.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Szakmai önéletrajz;
 • iskolai végzettséget igazoló bizonyítványok másolatai;
 • három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány másolata vagy az erkölcsi bizonyítvány megkéréséről szóló postai feladóvevény másolata;
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2018. június 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. május 24.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton Áts József osztályvezető részére a allas@konyvtar.mta.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázati meghallgatásra történő behívás előzetes kiválasztás alapján történik. Az informatikai főigazgató-helyettes felterjesztése alapján a főigazgató dönt a határozatlan idejű alkalmazásról.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. május 29.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 •  MTA Könyvtár és Információs Központ honlapja - 2018. május 3.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://konyvtar.mta.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja2018. május 3.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Keresés az adatbázisban

Új Széchenyi Terv
A Magyar Tudományos Művek Tára (MTMT) publikációs adatbázis szolgáltatások országos kiterjesztése

Kérdése van?

Amennyiben kérdése lenne az MTMT rendszerének használatával kapcsolatosan, kérjük, hogy először tekintse át a Helpdesk és a gyakran ismételt kérdések oldalait.

Ha ott nem talál kielégítő választ, az alábbi elérhetőségek valamelyikén keressen minket:

+36-70 411-0576
+36-70 411-0575