Magyar Tudományos Művek Tára

Álláshirdetés

Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ
a ”Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §
alapján pályázatot hirdet az
MTA Könyvtár és Információs Központ
MTMT Osztály
informatikus könyvtáros / informatikus
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő.

A munkavégzés helye:
1051 Budapest, Arany János utca 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvényben foglaltaknak megfelelően, az MTMT rendszer szolgáltatásainak irányítása. Az MTMT informatikai infrastrukturális eszközök üzemeltetésének, és az osztály munkarendje szerint a belső alkalmazások működésének koordinálása. MTMT projektjeinek tervezése, előkészítése, felügyelete.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a ”Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, vagy egyetemi szintű szakirányú végzettség, vagy felsőfokú végzettség és szakirányú képesítés,
 • Projektvezetői tapasztalat,
 • Idegen nyelv(ek) ismerete (elsősorban az angol szaknyelv aktív alkalmazásának képessége),
 • Széles körű számítástechnikai ismeretek,
 • Magyar állampolgárságú, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy,
 • Cselekvőképesség, büntetlen előélet.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga,
 • Sokrétű felsőoktatási vagy szakkönyvtári szakmai tapasztalat – legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
 • Adatbázisrendszerek ismerete,
 • Precizitás, jó problémamegoldó képesség, kreativitás,
 • További idegen nyelvek ismerte, egyéb ismeretek, illetve szakképesítés.

Elvárt kompetenciák:

 • Motiváltság és pozitív hozzáállás a feladatokhoz,
 • Problémamegoldó készség, önálló munkavégzés képessége,
 • Logikus, felhasználó-orientált szemléletmód, precizitás, sokoldalúság,
 • Az új iránti fogékonyság és együttműködés.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Részletes szakmai önéletrajz,
 • Motivációs levél,
 • Iskolai végzettséget és nyelvtudást igazoló bizonyítványok másolatai,
 • Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány másolata vagy az erkölcsi bizonyítvány megkéréséről szóló postai feladóvevény másolata,
 • Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a benyújtott pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megtekinthetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2017. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 9.

A pályázatok benyújtásának módja:
Elektronikus úton Holl András, informatikai főigazgató-helyettes részére a
titkarsag@konyvtar.mta.hu e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
MTA KIK által meghatározott eljárásrend szerint.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 25.

A pályázati kiírás további közzétételének helye és ideje:

Keresés az adatbázisban

Új Széchenyi Terv
A Magyar Tudományos Művek Tára (MTMT) publikációs adatbázis szolgáltatások országos kiterjesztése

Kérdése van?

Amennyiben kérdése lenne az MTMT rendszerének használatával kapcsolatosan, kérjük, hogy először tekintse át a Helpdesk és a gyakran ismételt kérdések oldalait.

Ha ott nem talál kielégítő választ, az alábbi elérhetőségek valamelyikén keressen minket:

+36-70 411-0576
+36-70 411-0575