Magyar Tudományos Művek Tára

nemzeti tudományos bibliográfia

Szabadon elérhető

Az MTMT-ben tárolt publikációk keresése cím, szerző, téma szerinti szűrési, továbbá listázási és nyomtatási lehetőségekkel

Részben nyilvános

Frascati kereső, szerzői és intézményi statisztikák, adatszolgáltatások, ellenőrző eszközök, egyedi riportok

Regisztrált felhasználóknak

Publikációk adatainak rögzítése, szerzői és intézményi adatok szerkesztése, listák, táblázatok, riportok készítése, regisztráció

MTMT Koordinációs Testület

 
A testület elnöke
Kollár LászlóMTA főtitkára
 
A testület szavazati joggal rendelkező tagjai
Makara B. GáborOrvosi Tudományok Osztálya
Kaptay GyörgyMűszaki Tudományok Osztálya
Péli GáborGazdaság- és Jogtudományok Osztálya
Ulbert IstvánTermészettudományi Kutatóközpont
Fonyó AttilaNKFIH KFI Szakpolitikai Osztály
Mosolygóné dr. Gődény ÁgnesMagyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság
Tausz KatalinMagyar Rektori Konferencia
Monok IstvánMTA KIK
 
Állandó meghívottak tanácskozási joggal
Bőhm GergelyMTA elnöke által delegált személy
Hangos KatalinMTA Doktori Tanács képviselője
Holl AndrásMTA KIK
Kovács LászlóSZTAKI képviselője
Véber JánosMTA Titkárság, Stratégiai Osztály
Áts JózsefMTA KIK MTMT TT titkára, MTMT Osztály vezetője

Az MTMT Koordinációs Testület alakuló ülésére 2017. április 25-én került sor.