Gyakran Ismételt Kérdések

Jelen GyIK-ban a felmerült kérdésekre rövid válaszok találhatóak, az egyes témákban a bővebb leírást az oldalakhoz tartozó Segítség-ben, illetve a letölthető útmutatókban talál (utóbbiakat a www.mtmt.hu oldalon az MTMT dokumentumok opciót választva).

1. Hogyan igényelhetek belépési kódot az adatbázishoz?

A www.mtmt.hu oldalon a Regisztráció, majd az újonnan megnyíló felületen a tudnivalók alatt a Regisztráció szerzői adatbevitelre opciókat választva jut el a regisztrációs űrlaphoz. Az űrlapon a * -al jelölt mezők kitöltése kötelező, de a regisztrációt ellenőrző adminisztrátornak segítséget jelent, ha a többi adat is ki van töltve. A Regisztrálok gomb megnyomása után a megadott e-mail címre kap egy regisztrációt megerősítő levelet, melyben a megadott URL-re történő klikkeléssel beérkezik regisztrációs igénye. A regisztrációt követően 2 munkanapon belül kap szintén e-mailben belépési kódokat.

2. Hol tudok belépni az adatbázisba?

Belépésre a www.mtmt.hu oldalon Felhasználói nevének illetve jelszavának megadásával van lehetősége. A belépési kódok beírását, majd a Belépés gomb megnyomását követően megjelenik Személyi adatlapja. Publikációs illetve idézettségi adatainak rögzítésére, további szerkesztésére az Adatbevivő, szerkesztő oldal gombra kattintva, az adatbeviteli felületen van mód.

3. Az adataim benn vannak a BME-PA -ban. Be kell-e vinnem az MTMT-be is?

Nem szükséges bevinni az adatait az MTMT-be külön. Az MTMT adminisztrátorai kérésre meg tudják tenni, hogy a szerzőre keresve a BME-PA-ban található publikációira mutasson a találati lista.

4. Most kezdem a publikációs adattár használatát. Melyek a célszerű és gyors lépések?

Az adatbázisba belépve, majd a jobb oldalon található Adatbevivő, szerkesztő oldal link mögötti felületen 16 pontba szedve találhatóak a fontos, egymást követő, kiegészítő lépések (a pontok némelyike még nem működik, ezek szürke színnel vannak jelölve). A pontokon alapbeállításban csak egymást követően lehet haladni (Ajánlott adatfelvitel), ha ettől eltérő sorrendben kíván haladni, válassza a jobb oldalon található Váltás korlátozás nélküli adatfelvitelre lehetőséget.

5. Mi a teendőm, ha szerzőtársam már felvitte az adott publikációt?

Alapelv, hogy az adatbázisban alapértelmezetten, a szerzők számától függetlenül minden publikációnak  csak egyszer kell szerepelnie, ehhez kell kapcsolódnia minden érintett szerzőnek. Ennek megfelelően az adatbevitel első lépéseként ellenőrizendő, hogy található-e az adatbázisban valamely társszerzője által korábban rögzített, nyilvános közös publikáció. Az adatbeviteli felület 1. Társszerzők által felvitt közlemények magamhoz rendelése menüpontot választva egy kereső felületre jut, ahol mód van különböző szempontok szerinti keresésre.  A keresés eredményeként megjelenő listában (pl. társszerző közleményei) található tételek szerzői nevein, névváltozatain keresztül (saját szerzői névre kattintással) elvégezhető a szerzői hozzárendelés is.

6. Szerzőtárs által már bekerült publikációhoz nem tudom hozzárendelni magam, mert nem kiválasztható a szerzői nevem.

Amennyiben az 1. Társszerzők által felvitt közlemények magamhoz rendelése pontban nem tudja hozzárendelni magát a publikációhoz, mert nem lehet kiválasztani (nem kattintható)  saját szerzői nevét, kérjük forduljon intézményi MTMT adminisztrátorához vagy a Fórumban jelezze a központi adminisztráció számára. A levélben érdemes megadni a publikáció(k) címét, amelyhez nem tud kapcsolódni.

7. Milyen adatbázisból lehet publikációs / idézettségi adatokat kinyerni?

Publikációk adatai a Web of Science,  Scopus, PubMed, ADS (Astrophysics Data System) MATARKA illetve MOB (Magyar Orvosi Bibliográfia) adatbázisokból valamint a Google Scholarból importálhatók. Idéző közlemények adatai a Web of Science illetve  Scopus adatbázisokból illetve Google Scholarból importálhatók. A kinyerési és import folyamatokról bővebb tájékoztatást a www.mtmt.hu oldalon a letölthető útmutatók között talál, melyek pdf formátumban is hozzáférhetők.

8. Az import vagy kézi bevitel duplumot jelez, pedig ezt a publikációt még nem vittem fel.

Import során, a betöltött közlemények illetve idézők beolvasásakor, a megjelenő listában az esetleges duplumokra vonatkozó információ található. A duplum rekord, egy, az adatbázisban már szereplő (társ vagy más szerző által korábban rögzített) nyilvános rekorddal való egyezést jelent. A beolvasott listában a Duplum feliratra klikkelve ellenőrizheti a már nyilvános és az adatbázisban szereplő rekord adatait (pl. rekord azonosító, cím). A program alapértelmezetten kihagyja ezeket a tételeket, de beállítástól függően menthetők is. Amennyiben nem menti a publikációt, úgy az 1. Társszerzők által felvitt közlemények magamhoz rendelése opciót választva megkereshető (pl. rekord azonosító segítségével) és a szerzői hozzárendelés is elvégezhető.

9. Megadhatom-e a teljes cikkszövegeket? Hogyan?

Amennyiben a dokumentum Open Access vagy szabadon elérhető, pdf vagy egyéb  formátumban feltölthető a közlemény rekord adataihoz kapcsoltan. E célra szolgálnak a külső azonosítók, itt választható ki a megfelelő opció  (Teljes dokumentum). Abban az esetben, ha a dokumentum teljes szövege szabadon nem elérhető, megfelelő feltételekkel (pl. jogi nyilatkozat stb.) lehetőség van repozitóriumi elhelyezésre. A dokumentum feltöltése a rekord alatt található Repozitórium gombra kattintva indítható. A funkció gomb csak szerkesztési jogosultság birtokában látható, használható. Jelenleg az MTAK REAL  illetve több intézmény minősített repozitóriuma választható feltöltés céljából.

10. Nem tudom szerkeszteni a publikációt, mert nincs Szerkesztés gomb.

Az adatbázisba bekerült publikáció szerkesztésére annak adatgazdája (rekord alatt olvasható pl. {Jakab Éva (római jog)} ) jogosult. Ez a személy lehet az adatokat rögzítő szerző vagy adminisztrátor is. Szerkesztés gomb így csak a megfelelő jogosultság birtokában látható. A szerzőtárs által bevitt tételeknél nincs Szerkesztés gomb, Ön csak hozzárendelt szerzőként szerepel a rekordban. Amennyiben egy Ön által nem szerkeszthető, más által rögzített tétel adatait szeretné kiegészíteni, javítani, forduljon a helyi, intézményi MTMT adminisztrátorhoz vagy a Fórumban kérje a központi adminisztráció segítségét. Javasoljuk a kérésben feltüntetni a közlemény MTMT azonosítóját,(pl. [1123241], vagy 1123241) mely alapján egyszerűbben és gyorsabban elvégezhetők a kért módosítások.

11. Fel tudok-e vinni hivatkozásokat a szerzőtársam által felvitt publikációkhoz?

Igen, akár importtal, akár kézi bevitellel.

12. Hogyan törölhető publikáció vagy idézet? Nem tudom törölni a publikációt / idézőt, nincs Törlés gomb.

Az adatbázisban található rekordok törlése jogosultsághoz - esetenként más kiegészítő szempontokhoz is, pl. könyv nem törölhető, amíg fejezet kapcsolódik hozzá - kötött művelet.
Amíg a publikáció vagy hivatkozás adatait tartalmazó rekordot nem hagyta jóvá, lehetősége van annak törlésére. Jóváhagyását követően azonban már csak az adminisztrátorok törölhetik a rekordot. Idéző közlemények esetében, amennyiben Ön az idézett közlemény adatgazdája, törlési joggal rendelkezik a saját illetve társszerzők által rögzített rekordok tekintetében is. Amennyiben egy Ön által már jóváhagyott vagy más által rögzített tétel törlését kéri, forduljon a helyi, intézményi MTMT adminisztrátorhoz vagy a Fórumban kérje a központi adminisztráció segítségét. Javasoljuk a kérésben feltüntetni a közlemény MTMT azonosítóját,(pl. [1123241], vagy 1123241) mely alapján egyszerűbben és gyorsabban elvégezhető a kért művelet.

13. Hogyan lehet téves adatbevitelt korrigálni?

Saját bevitelű publikációk esetén a Szerkesztés gomb segítségével lehet a közlemény adatait módosítani, javítani. Amennyiben egy Ön által nem szerkeszthető, más által rögzített tétel adatait szeretné kiegészíteni, javítani, típusát megváltoztatni, forduljon a helyi intézményi MTMT adminisztrátorhoz vagy a Fórumban kérje a központi adminisztráció segítségét. Javasoljuk a kérésben feltüntetni a közlemény MTMT azonosítóját,(pl. [1123241], vagy 1123241) mely alapján egyszerűbben és gyorsabban elvégezhetők a kért módosítások.

14. Mi a teendő, ha egy folyóirat, kiadó, felelős szervezet, város vagy ország nem választható ki, mert még nem szerepel az adattárban?

A választható törzsadatok (Folyóirat, Kiadó stb.) listájából hiányzó adatokat csak arra jogosult intézményi illetve központi adminisztrátorok tudják pótolni. Szerzői adatbevitel esetén az adatbeviteli űrlap felső részén megjelenik a hiányzó adatok listája, itt adhatók meg a hiányzó törzsadatok (pl. Nem tudtam beírni, ezt akartam mező előtti kört kell kijelölni, majd az üres mezőbe beírni a hiányzó adatot (pl. folyóirat neve ISSN stb.).
Törzsadatok felvétele kapcsán fordulhat a helyi intézményi MTMT adminisztrátorhoz vagy a Fórumban kérheti a központi adminisztráció segítségét. A kérésben kérjük feltüntetni a pontos adatokat, pl. folyóirat címe, ISSN száma, Kiadó és székhelye stb.) melyek alapján egyszerűbben és gyorsabban felvehetők az új alapadatok.

15. Mire szolgál az Átad gomb?

Az Átad gombbal a társszerzőnek adható át a tulajdonlási, azaz szerkesztési jog azoknál a tételeknél, melyeknek Ön a tulajdonosa.

16. Mit jelent a Javítható szerzői listámban a publikáció sorszáma előtt található „!” jel?

A sárga mezőben piros „!” jel a szerzői hozzárendelés hiányát jelzi. A hozzárendelés a publikációban lévő szerzői név (pl. Kovacs J) és a szerző, mint adatbázis felhasználó nevének (Kovács János (művészettörténet) összekapcsolását jelenti. A nyilvános keresőben a szerzőre keresve csak a szerzői hozzárendeléssel rendelkező és nyilvánossá tett közlemények adatai láthatók, a „!” jelölésű tételek nem jelennek meg. ( a nyilvános megjelenés egyik kritériuma, lásd 24., 25. pont). A „!” jelölésű tételek esetében a szerzői hozzárendelés elvégezhető az adott rekord szerkesztésével, a szerzői mezőben, a megjelenő szerzői névváltozatokat tartalmazó ablakban az Ön szerzői névváltozata melletti  "Saját" gombra kattintva, illetve az adatbeviteli felület 4. Saját felvitelű közlemények magamhoz rendelése menüpont alatt is.

17. Mit jelent a Javítható szerzői listámban a hivatkozás sorszáma mellett a „?” jel?

A „?” jel ebben az esetben a Nem vizsgált hivatkozásokat jelöli, tehát azokat, melyeknél az idéző közlemény státuszának - Függő illetve Független - beállítása még nem történt meg.
A kézi rögzítésű hivatkozások adatbeviteli űrlapján, egy lépésben közvetlenül elvégezhető a feldolgozott rekord jelölése. Az adatbázisokból importtal bekerült idéző közlemények esetében, az átemelt hivatkozások jelölése elvégezhető az idézetek szerkesztésére szolgáló felületen, az "Idéző jelölés" feliratra kattintva. A lefuttatott program automatikusan jelöli a közleményhez tartozó, összes még nem jelölt idéző rekordot. A jelölést követően a függő vagy önidézetek előtt * jelöléssel, míg a független hivatkozások jelölés nélkül jelennek meg a listákban. Amennyiben a hivatkozó közlemény szerzői mezőjében [et al]  szerepel, a program automatikusan Nem vizsgált státuszúként kezeli, az [et al] feloldását követően a megfelelő jelölés elvégezhető.

18. Mit jelent a Javítható szerzői listámban a hivatkozás sorszáma mellett a „*” jel?

A függő hivatkozások jelölésére szolgál a „*”, tehát ahol a publikáció szerzői névsorában és a hivatkozás szerzői névsorában van azonos szerző.

19. Mit jelent a Publikációs/idézettségi adatok érvényessége felirat?

A piros feliratra klikkelve egy dátum beírására szolgáló mezőt talál. Dátumként azt az időpontot jelölje meg, ameddig a feldolgozott adatainak frissítése megtörtént. A dátum megjelölését követően a nyilvános felületeken kereshetővé  válik szerzőként illetve kereshetők nyilvánossá tett publikációs és idézettségi adatai is.

20. Mit jelent a Research ID.

A Research ID-t az ISI Web of Science (WoS) felületén történő regisztrációval lehet létrehozni (My Researcher ID opció, majd Register), majd a WoS felületén a saját publikációkat be lehet jelölni. Az adatbázis megfelelő mezőjébe kerülő Research ID a keresőben egy URL címet eredményez, melyre klikkelve megnézhetőek a szerző WoS –on lévő publikációi és az azokhoz tartozó hivatkozásai.

21. Nem látszik a nevem a Szerzők között a Keresőben.

A nyilvános felület keresőjében a Szerző/Felhasználó neve akkor kereshető, ha az adatbázis beviteli felületére belépve, az első oldalon lévő személyi adatlapon a Publikációs/idézettségi adatok érvényessége dátum ki van töltve (lásd 21. pont).

22. A nevem kiválasztható a keresőben a szerzők közül, de nem kapok találati listát, holott felvittem a publikációkat/hivatkozásokat.

Ahhoz hogy a publikációk a szerző nevére keresve megjelenjenek, jóváhagyottnak kell lenniük (ez a Javítható szerzői listában, a közlemény adatai alatt található egyedi  Nyilvánossá tesz/Jóváhagy gombra kattintva tehető meg), illetve a szerzői hozzárendelés is megtörtént. A hozzárendelés hiányát a javítható szerzői listában a közlemények sorszáma előtti „!” jelöli (lásd 25. pont).

23. Minek kell teljesülnie, hogy az adatbázisba beírt publikációim, hivatkozásaim látszódjanak a Keresőben?

A nyilvános keresőben a szerző nevének és publikációs illetve hivatkozási adatainak láthatósága az alábbi három feltételhez köthető:

 • megtörtént a szerzői hozzárendelés. Hiányát a publikációk sorszáma előtt „!” jelzi. (lásd 16. pont)
 • a bekerült publikációk és hivatkozások  nyilvánossá tétele, jóváhagyása megtörtént. Nem jóváhagyott tételek nem látszódnak a nyilvános keresőben.
 • a Publikációs/idézettségi adatok érvényessége dátum  megjelölése. A dátum beállítása nélkül a szerző neve sem jelenik meg a nyilvános keresőben (lásd 21. pont).

24. A Tudománymetriai táblázatban a folyóiratcikkeim egy részét nem találom a Folyóiratcikk (teljes, IF-es vagy lektoráltnak jelzett cikk) sorban feltüntetve.

Fent nevezett sorban csak azok a közlemények jelennek meg, melyek nem Hiányos adatúak, vagy impakt faktorral rendelkeznek, vagy a folyóirat lektorált státusszal szerepelnek az adatbázisban. Amennyiben e feltételek egyike sem teljesül, az érintett publikáció a További tudományos közlemények mezőbe kerül.

25. Hogyan tudom a publikációs adataimat kinyerni az adattárból?

Legegyszerűbben a nyilvános keresőből lehet listákat kinyerni. Szerzői életmű esetében a Munkásság opciót választva juthat nyomtatható verzióhoz. Amennyiben a leszűrt alaplista szerkezetén és formátumán szeretne változtatni, a bal oldalon található Lista típusa legördíthető mezőből a Letölthető formátumok opciót választva az újonnan megjelenő oldalon választhat nyomtatható, vagy RTF típusú szerkeszthető listát.

26. Mit jelentenek a listában felugró telefonszámok?

Amennyiben a gépére Skype program van telepítve előfordulhat, hogy a publikációs listában megjelennek „telefonszám-ok", melyek felhívását a Skype felajánlja. Az átalakított számok általában az oldalszámok vagy azonosítók. Ezeknek nincs köze az adattárhoz ez a Skype "szolgáltatása", mely a program telepítésekor beépül a böngészőbe. A szolgáltatás kikapcsolására a böngésző programban van lehetőség.

27. Hogyan lehet csatlakozni az MTMT-hez?

Az MTMT használatát a 2015. évi CXXXI. törvény (Egyes, a felsőoktatás szabályozására vonatkozó törvények módosítása) azon belül a 2. A Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény módosítása rész szabályozza:

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=176694.296152

Amennyiben egy szervezet (felsőoktatási intézmény, kórház, egyéb intézmény) csatlakozni kíván a Magyar Tudományos Művek Tárához, a következő a tennivalója:

 1. A csatlakozási szándékot az intézmény vezetőjének, vagy képviselőjének jeleznie kell Prof. Monok Istvánnak, az MTA KIK főigazgatójának.
  Ez történhet e-mailben (http://konyvtar.mta.hu/index.php?name=v_1_4_igazgatosag), vagy írásban postai úton (cím: MTA KIK Magyar Tudományos Művek Tára, 1051 Budapest, Arany János u.1.).
 2. A csatlakozási szándék bejelentése után az intézményi kapcsolattartó e-mailben megkapja a szükséges dokumentumokat, melyeket kitöltve vissza kell küldenie
  (intézményi adatlap, intézményi létszám bekérő táblázat).
 3. A csatlakozni kívánó fél által az adatlapban kijelölt adminisztrátorok számára az MTMT adminisztrátorai (MTMT Oktatási Csoport) oktatást tartanak, és a kellő jártaság elsajátítása után hozzáférést kapnak az MTMT adatbázisához, elkezdődik a közös munka.
 4. Az intézményt akkor tekintjük csatlakozottnak és kerül ki az MTMT portáljára, mikor elkészül a szervezeti struktúrája, és megkapja az éles jelszót az adatbázishoz.

28. Vendégkutató kezelése az MTMT-ben

Amennyiben egy MTMT tagintézményben vendégkutatót hosszabb vagy rövid időre fogadnak tudományos kutatásra, és a kutató intézményi affiliációval, - egyedül vagy másokkal együtt - közöl tudományos publikációt, akkor az illetőt oda kell felvenni. Az intézmény MTMT-adminjának kell a vendégkutatót támogatni.

29. Mit jelentenek a tétel alatt megjelenő lakat illetve $ ikonok?

Az adatbázisban jelölhetők a közlemények és idéző9k olvashatóságával, hozzáférésével (Open Access vagy egyéb) kapcsolatos információk. A megjelenő ikonok erre vonatkozó adatot tartalmaznak.

A használt ikonok és jelentésük:

 • sárga lakat (szabad olvashatóság)
 • szürke lakat (embargó illetve korlátozottan szabad olvashatóság)
 • dollár jel (előfizetés, térítés ellenében elérhető)

Beállításuk külső azonosítók segítségével, azok hozzáadásával illetve kiegészítésével történik, akár szerzői akár intézményi adminisztrátori felületen megtehető.

A jelenleg használt külső azonosítók csoportosítása:

 1. Kiadói honlapok, adatbázisok
 2. Linkek, elérési utak teljes szövegekhez
 3. Repozitróiumok
 4. Katalógusok, könyvtári adatbázisok
 5. Indexelő, idézési adatbázisok
 6. Egyéb

Olvashatóság/ elérhetőségi beállítások:

 1. Gold  - szabadon olvasható, gyakran Open Access közlemény
 2. Green - Repozitóriumban az Open Access definíciói szerint olvasható
 3. restricted - hozzáférés jogosultsággal, belépéssel, vagy IP címhez kötötten
 4. closed - nem olvasható
 5. embargo-r - Adott időpontig csak jogosultsággal olvasható
 6. embargo-c - Adott időpont után olvasható
 7. Előfizetéssel vagy eseti díj ellenében olvasható

A program a linkeket használati értékük szerinti sorrendbe rendezi, előre sorolva a szabadon elérhető azonosítókat (pl. DOI).

30. Alkotás felvitele az MTMT adatbázisba

Az MTMT-ben a 6.2-es verzióváltást követően megjelent az Alkotás típus. Ezentúl a művészeti és műszaki jellegű művek a külön erre a célra létrehozott Alkotás űrlapon rögzíthetők. Az Alkotás típusba a művészi igényű művek vagy a jelentős műszaki alkotások megjelenési adatainak felvitele javasolt. (Pl.: kiállítások, hangversenyek, pályázaton részt vett tervek.) Alkotások felvitele az MTMT adatbázisba (2015.05.08)

Kids Clothes

Belépés az adatbázisba

Az adatfelvitel az MTMT-be 2018.09.30. 0:00-tól várhatóan november 1-ig, az új szoftver bevezetéséig szünetel.


Az új rendszer megismerésére itt van lehetőség:

MTMT2 átállás portál

Keresés az adatbázisban

NKFIH-ED_17-1-2017-0012:
Tudományos bibliográfiai adatok szolgáltatása az MTMT adatbázisból a közfinanszírozású pályázati rendszerek számára (2017.09.01. - 2018.02.28.)

KFIH-ED_16-1-2016-0006: 
MTMT/MTMT2 adatszolgáltatások fejlesztése közfinanszírozású pályázatokhoz (2016.10.01. - 2017.03.31.)

NKFIH-ED_15_1_2015_0015:
MTMT rekord-letöltés kialakítása közfinanszírozású pályázati rendszerekhez
Új Széchenyi Terv

MTMT2 Projekt

TÁMOP-4.2.5.A-11/1-2012-0001

A Magyar Tudományos Művek Tára (MTMT) publikációs adatbázis szolgáltatások országos kiterjesztése


MTMT2 átállás

Különálló portálunkon az MTMT új szoftverére való átállással kapcsolatos információk, oktató anyagok és az MTMT2 béta változata található, amelyben ki lehet próbálni az MTMT2 működését és oktatni lehet a használatát. 

MTMT2 átállás portál

Kérdése van?

Amennyiben kérdése lenne az MTMT rendszerének használatával kapcsolatosan, kérjük, hogy először tekintse át a
Gyakran Ismételt Kérdések
listáját.

Ha ott nem talál kielégítő választ, az alábbi elérhetőségek valamelyikén keressen meg minket:

+36-1 411-6323
+36-1 411-6210
+36-70 411-0576
+36-70 411-0575

h k sz cs p sz v
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30